Награди и отличия

Награди на Медицински университет - Пловдив
Награди на Медицински университет - Пловдив
Награда "Най-добра библиотека"
Награда "Най-добра библиотека"
Медал на Президента на Република България
Медал на Президента на Република България
Награда по програма "Учене през целия живот", Еразъм+
Награда по програма "Учене през целия живот", Еразъм+
Първо място в "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа"
Първо място в "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа"
Почетен знак от дружеството по Белодробни болести
Почетен знак от дружеството по Белодробни болести