Факултетен съвет

Декан на Медицински факултет при МУ-Пловдив

Проф. д-р Мариела Генева-Попова, дм

Председател на Общото събрание на МФ при МУ – Пловдив

Проф. д-р Мария Спасова, дм

Зам. председател на Общото събрание на МФ при МУ – Пловдив

Доц. д-р Маргарита Панова, дм

Членове на факултетен съвет на МФ при МУ – Пловдив

Хабилитирани преподаватели

 1. Проф. д-р Мариела Генева-Попова, дм
 2. Доц. д-р Георги Павлов, дм
 3. Доц. д-р Атанас Балтаджиев, дм
 4. Доц. д-р Владимир Ходжев, дм
 5. Доц. д-р Димитър Николов, дм
 6. Доц. д-р Елеан Зънзов, дм
 7. Доц. д-р Елена Порязова-Маркова, дм
 8. Доц. д-р Георги Славов, дм
 9. Доц. д-р Илия Биволарски, дм
 10. Доц. д-р Кети Токмакова, дм
 11. Доц. д-р Иван Новаков, дмн
 12. Доц. д-р Златослав Арабаджиев, дм
 13. Доц. д-р Кирил Атлиев, дм
 14. Доц. д-р Павел Тимонов, дм
 15. Доц. д-р Красимира Енева, дм
 16. Доц. д-р Маргарита Панова, дм
 17. Доц. д-р Катя Дойкова, дм
 18. Доц. д-р Петър Николов, дм
 19. Доц. д-р Делян Делев, дм
 20. Доц. д-р Петър Антонов, дм
 21. Доц. д-р Радост Асенова, дмн
 22. Доц. д-р Светлан Дерменджиев, дмн
 23. Доц. д-р Силвия Генова, дм
 24. Проф. д-р Веселина Горанова-Маринова, дм
 25. Проф. д-р Людмила Китова, дм
 26. Доц. д-р Росица Каралилова, дмн
 27. Проф. д-р Мария Спасова, дм

Нехабилитирани преподаватели, студенти, докторанти, администрация

 1. Д-р Георги Николов, дм
 2. Д-р Петър Учиков, дм
 3. Д-р Красимир Краев, дм
 4. Д-р Ангелина Моллова-Кьосебекирова
 5. Д-р Петър Хрисчев, дб
 6. Божидар Балабанов
 7. Георги Попов
 8. Муршийд Яру