Факултетен съвет

Председател на Общото събрание на МФ при МУ – Пловдив

Проф. д-р Мирослава Бошева, дм

Зам. председател на Общото събрание на МФ при МУ – Пловдив

Проф. д-р Пенка Атанасова, дмн

Членове на факултетен съвет на МФ при МУ – Пловдив

Хабилитирани преподаватели

1. Проф. д-р Ангел Учиков, дмн
2. Проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн
3. Доц. д-р Евгений Мошеков, дм
4. Проф. д-р Заприн Въжев, дм
5. Проф. д-р Елена Илиева, дм
6. Доц. д-р Слави Делчев, дм
7. Проф. д-р Елена Димитракова, дм
8. Доц. д-р Светлозар Спасов, дм
9. Доц. д-р Марин Атанасов, дм
10. Проф. д-р Росен Димов, дм
11. Проф. д-р Ивета Коева, дм
12. Проф. д-р Веселин Беловеждов, дм
13. Доц. д-р Людмила Владимирова-Китова, дм
14. Доц. д-р Боян Нончев, дм
15. Доц. д-р Владимир Ходжев, дм
16. Проф. д-р Пепа Атанасова, дм
17. Доц. д-р Мариела Генева-Попова, дм
18. Проф. д-р Пенка Атанасова, дмн
19. Доц. д-р Силвия Цветкова – Тричкова, дм
20. Доц. д-р Павел Тимонов, дм
21. Проф. д-р Анастасия Тренова, дмн
22. Доц. д-р Едуард Тилкиян, дм
23. Проф. д-р Катерина Георгиева, дм
24. Проф. д-р Нели Сивкова, дм
25. Проф. д-р Христо Добрев, дмн
26. Проф. д-р Владимир Ставрев, дмн
27. Проф. д-р Веселина Горанова-Маркова, дм

Нехабилитирани преподаватели, студенти, докторанти, администрация

1. Доц. д-р Георги Павлов, дм
2. Д-р Младен Дойков, дм
3. Д-р Веселин Попов, дм
4. Д-р Димитър Казаков
5. Д-р Гергана Въжева
6. Д-р Емил Митковски
7. Благовеста Джилянова
8. Цеца Попова