Факултетен съвет

Председател на Общото събрание на МФ при МУ – Пловдив

Проф. д-р Мирослава Бошева, дм

Зам. председател на Общото събрание на МФ при МУ – Пловдив

Проф. д-р Пенка Атанасова, дмн

Членове на факултетен съвет на МФ при МУ – Пловдив

Хабилитирани преподаватели

 1. Проф. д-р Ангел Учиков, дмн
 2. Проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн
 3. Проф. д-р Заприн Въжев, дм
 4. Проф. д-р Елена Илиева, дм
 5. Проф д-р Слави Делчев, дм
 6. Проф. д-р Елена Димитракова, дм
 7. Доц. д-р Светлозар Спасов, дм
 8. Доц. д-р Марин Атанасов, дм
 9. Проф. д-р Росен Димов, дм
 10. Проф. д-р Ивета Коева, дм
 11. Проф. д-р Веселин Беловеждов, дм
 12. Доц. д-р Людмила Владимирова-Китова, дм
 13. Доц. д-р Боян Нончев, дм
 14. Доц. д-р Владимир Ходжев, дм
 15. Проф. д-р Пепа Атанасова, дм
 16. Доц. д-р Мариела Генева-Попова, дм
 17. Проф. д-р Пенка Атанасова, дмн
 18. Доц. д-р Силвия Цветкова – Тричкова, дм
 19. Доц. д-р Павел Тимонов, дм
 20. Проф. д-р Анастасия Тренова, дмн
 21. Доц. д-р Едуард Тилкиян, дм
 22. Проф. д-р Катерина Георгиева, дм
 23. Проф. д-р Нели Сивкова, дм
 24. Проф. д-р Христо Добрев, дмн
 25. Проф. д-р Владимир Ставрев, дмн
 26. Проф. д-р Веселина Горанова-Маркова, дм
 27. Доц. д-р Елеан Зънзов, дм

Нехабилитирани преподаватели, студенти, докторанти, администрация

 1. Доц. д-р Георги Павлов, дм
 2. Д-р Младен Дойков, дм
 3. Доц. д-р Веселин Попов, дм
 4. Д-р Димитър Казаков
 5. Д-р Гергана Въжева
 6. Д-р Емил Митковски
 7. Боян Николов Пирянков
 8. Цеца Попова