Студентски практики

studentski-praktiki

Бихме желали да Ви информираме, че пълна информация за проект „Студентски практики – фаза 2“ е публикувана на Интернет страницата на Медицински университет – Пловдив https://mu-plovdiv.bg/karieren-tsentar/studentski-praktiki/.
Информираме Ви, че последната начална дата за студентски практики преди летния период е 18 юли 2022 г., а първата начална дата за студентски практики след летния период е 19 септември 2022 г.
Отново напомняме, че договорите за практическо обучение следва да се представят на техническите изпълнители по специалности най-късно 10 работни дни преди началната дата на практиката.

Екип по проекта на Медицински университет – Пловдив

Списък с екипа на МУ – Пловдив

Информация за студенти

Обща информация и контакти за студенти

Поетапни стъпки за участие – Студенти

Информация за обучаващи организации и ментори

Обща информация и контакти за обучаващи организации и ментори

Поетапни стъпки за участие – Ментори

Образци на необходимите документи

Информация за академични наставници

Поетапни стъпки за участие – Академични наставници

Формуляр за проверка от академичен наставник