Комисия по академична етика

  Доц. Десислава Бакова, дм – Председател

  Доц. Калин Иванов, дф – Зам. председател

  Доц. д-р Боян Нончев, дм

  Доц. д-р Деян Нейчев, дм

  Г-жа Мая Урумова

  Ст. преп. д-р Димитър Мирчев, дф

  Г-жа Пенка Аргилашка

  Г-жа Ани Кафеджиева /студент/

  Контакти: 0877 085 808
  д-р Ивайло Христов