Комисия по академична етика

Състав на комисия по академична етика
Доц. д-р Марин Атанасов, дм – Медицински факултет
Гл. ас. Радиана Стайнова, дф – Фармацевтичен факултет
Проф. д-р Румен Стефанов, дм – Факултет по обществено здраве
Доц. д-р Илиан Христов, дм – факултет по дентална медицина
Ст. преп. Явора Опрова – Департамент по езиково и специализирано обучение
Г-жа Нина Колева – Медицински колеж
Г-жа Алис Димитрова – студент
Г-жа Мая Урумова – Директор на Библиотечно-информационен център
Г-жа Мария Христозова – юрист
Технически секретар: г-н Данаил Русев