Комисия по академична етика

Правилник на Комисия по научна етика
Вътрешни правила за установяване на плагиатство и недостоверност на представените научни данни в научната продукция на Академичния състав на МУ-Пловдив
Заповед за назначаване на комисия по Етика

Доц. Десислава Бакова, дм – Председател

Доц. Калин Иванов, дф – Зам. председател

Доц. д-р Боян Нончев, дм

Доц. д-р Деян Нейчев, дм

Г-жа Мая Урумова

Ст. преп. д-р Димитър Мирчев, дф

Г-жа Пенка Аргилашка

Г-жа Ани Кафеджиева /студент/

Контакти: 0877 085 808
д-р Ивайло Христов