Актуални информационни материали за COVID-19 (SARS-CoV-2)

1. Обща епидемиологична информация
2. Препоръки за превенция в МУ-Пловдив
3. Оценка на риска при контакт в обществото
4. Грижи в дома на пациент с COVID-19
5. Оценка на риска в лечебните заведения
6. Поведение при пациенти с COVID-19 в лечебните заведения
7. Общуване с пациенти с COVID-19
8. Лични предпазни средства (ЛПС) в лечебните заведения
9. Алгоритъм за поставяне и сваляне на ЛПС
10. Права, роли и отговорност на здравните работници
11. Препоръки за деконтаминация в лечебните заведения
12. Препоръки за вземане и транспортиране на клиничен материал