Отдел „Учебни дейности“

Информационен център
Информационен център

Отделът „Учебни дейности“ осъществява организацията по приема и обучението на кандидат-студенти от България и чужбина, като:

  • дава информация по всички въпроси за приема и обучението на наши и чуждестранни граждани, представителства и институции в Медицински университет;
  • приема, оценява и регистрира документите на наши  и чуждестранни граждани за прием и обучение в Медицински университет;
  • класира по успех молбите за прием на чуждестранни граждани;
  • извършва процедурите по записването за студенти или на чуждестранните граждани за езиково обучение;
  • урежда всички административни, финансови, битови и други въпроси, свързани с обучението на студенти и пребиваването на приетите чужденци – студенти;
  • задължително информира студентите за правата и задълженията им произтичащи от нормативната уредба;
  • следи за нормалното провеждане на учебния процес, дисциплината и успеваемостта на студенти.

За контакт с отдел “Учебни дейности”

Ръководител отдел “Учебни дейности”
Грозданка Генова-Певичарова

Ръководител отдел “Учебни дейности”

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел.: 032 / 200 706, вътр. 2706

e-mail: [email protected]
[email protected]

Ректорат – Експерти
Диляна Атанасова
Диляна Атанасова

Стипендии и здравно осигуряване, Проект „Студентски практики“- Специалности ФОЗ

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел.: 032 / 200 703, вътр. 2703

e-mail: [email protected]

Галина Георгиева
Галина Георгиева

Стипендии и здравно осигуряване

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел.: 032 / 200 703, вътр. 2703

e-mail: [email protected]

Диана Жаркова
Диана Жаркова

Статистика и учебна документация, Проект „Студентски практики“ – Специалност „Фармация“

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел.: 032 / 200 702, вътр. 2702

e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Неделина Бахарова
Неделина Бахарова

Статистика и учебна документация

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел.: 032 / 200 702, вътр. 2702

e-mail: [email protected]

Светослава Славева
Светослава Славева

Студентски информационен център, Проект „Студентски практики“- Специалност „Дентална Медицина“

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел.: 032 / 200 701, вътр. 2701

e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Anna Georgieva
Анна Георгиева – Експерт

Студентски информационен център

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел.: 032 / 200 700, вътр. 2700

e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Екатерина Попмаринова
Екатерина Попмаринова – Експерт

Студентски информационен център

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел.: 032 / 200 701, вътр. 2701

e-mail: [email protected]
e-mail: е[email protected]

Елена Душилова
Елена Душилова – Експерт
Елена Душилова – Експерт

Студентски информационен център

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел.: 032 / 200 701, вътр. 2701

e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Dimitar-Sapundzhiev
Димитър Сапунджиев – Експерт

Студентски информационен център

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел.: 032 / 200 700, вътр. 2700

e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Георги Чапкънски
Георги Чапкънски – Старши експерт

Кандидатстудентска кампания

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел.: 032 / 200 704, вътр. 2704

e-mail: [email protected]