Отдел “Учебни дейности”

Информационен център
Информационен център


На основание Заповед № РД-01-262/1 4 . 05.2020 г. и Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, решение на АС – Протокол № 6/14.05.2020 г. и чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и чл. 20, ал.3, хипотеза първа от ПУДМУ – Пловдив,
отдел „Учебни дейности“ продължава дистанционно обслужване на студенти, преподаватели и външни лица.
Информация може да получите по ел. поща или по телефона.
 • Ръководител Отдел „Учебни дейности“ – Д-р Евгения Иванова
 • 032/200 706
  nuo@mu-plovdiv.bg
  evgeniya.ivanova@mu-plovdiv.bg

 • Стипендии и здравно осигуряване, Проект „Студентски практики“- Специалности ФОЗ- Диляна Атанасова
 • 032/200 703
  delyana.atanasova@mu-plovdiv.bg

 • Статистика и техническо осигуряване, Проект „Студентски практики“ – Специалност „Фармация“ Диана Жаркова – Експерт
 • 032/200 702
  diana.zharkova@mu-plovdiv.bg
  admin_bg@mu-plovdiv.bg

 • Кандидатстудентска кампания – Георги Чапкънски
 • 032/200 704
  georgi.chapkanski@mu-plovdiv.bg

 • Кариерен център, Проект „Студентски практики“- Лидия Койчева
 • 032/200 704
  lidiya.koycheva@mu-plovdiv.bg
  admin_en@mu-plovdiv.bg
  career@mu-plovdiv.bg

 • Студентски информационен център, Проект „Студентски практики“ – Специалности Медицински колеж- Анна Георгиева
 • 032/200 700
  anna.georgieva@mu-plovdiv.bg
  admin_en@mu-plovdiv.bg

 • Студентски информационен център, Проект „Студентски практики“, Специалности Медицински колеж – Димитър Сапунджиев
 • 032/200 700
  dimitar.sapundzhiev@mu-plovdiv.bg
  dsapundjiev@mu-plovdiv.bg

 • Студентски информационен център, Проект „Студентски практики“ Специалност „Медицина“ – Елена Душилова
 • 032/200 701
  elena.dushilova@mu-plovdiv.bg
  admin_emp@mu-plovdiv.bg

 • Студентски информационен център, Екатерина Попмаринова
 • 032/200 701
  е.popmarinova@mu-plovdiv.bg
  admin_emp@mu-plovdiv.bg

 • Студентски информационен център, Проект „Студентски практики“- Специалност „Дентална Медицина“ – Светослава Славева
 • 032/200 701
  svetoslava.slaveva@mu-plovdiv.bg
  admin_en@mu-plovdiv.bg

  Благодарим за разбирането!

  Ръководител „УД“
  Д-Р Е. Иванова


  Отделът “Учебни дейности” осъществява организацията по приема и обучението на кандидат-студенти от България и чужбина, като:

  • дава информация по всички въпроси за приема и обучението на наши и чуждестранни граждани, представителства и институции в Медицински университет;
  • приема, оценява и регистрира документите на наши  и чуждестранни граждани за прием и обучение в Медицински университет;
  • класира по успех молбите за прием на чуждестранни граждани;
  • извършва процедурите по записването за студенти или на чуждестранните граждани за езиково обучение;
  • урежда всички административни, финансови, битови и други въпроси, свързани с обучението на студенти и пребиваването на приетите чужденци – студенти;
  • задължително информира студентите за правата и задълженията им произтичащи от нормативната уредба;
  • следи за нормалното провеждане на учебния процес, дисциплината и успеваемостта на студенти.

  За контакт с отдел “Учебни дейности”

  Ръководител Тел/E-mail

  Д-р. Евгения Иванова
  Д-р. Евгения Иванова
  д-р Евгения Иванова
  032/200 706
  nuo@mu-plovdiv.bg
  evgeniya.ivanova@mu-plovdiv.bg
  Ректорат – Експерти

  Диляна Атанасова
  Диляна Атанасова – Експерт
  Диляна Атанасова – Стипендии и здравно осигуряване 032/200 703
  delyana.atanasova@mu-plovdiv.bg
  Диана Жаркова – Експерт – Статистика и техническо осигуряване
  032/200 702
  diana.zharkova@mu-plovdiv.bg
  admin_bg@mu-plovdiv.bg

  Лидия Койчева
  Лидия Койчева – Старши експерт
  Лидия Койчева – Кариерен център
  032/200 704
  lidiya.koycheva@mu-plovdiv.bg
  admin_en@mu-plovdiv.bg
  career@mu-plovdiv.bg

  Светослава Славева
  Светослава Славева – Експерт
  Светослава Славева – Инспектор
  032/200 701
  svetoslava.slaveva@mu-plovdiv.bg
  admin_en@mu-plovdiv.bg

  Анна Георгиева
  Анна Георгиева – Експерт
  Анна Георгиева – Студентски информационен център
  032/200 700
  anna.georgieva@mu-plovdiv.bg
  admin_en@mu-plovdiv.bg
  Екатерина Попмаринова – ЕкспертСтудентски информационен център
  032/200 701
  е.popmarinova@mu-plovdiv.bg
  admin_emp@mu-plovdiv.bg

  Елена Душилова
  Елена Душилова – Експерт
  Елена Душилова – Студентски информационен център
  032/200 701
  elena.dushilova@mu-plovdiv.bg
  admin_emp@mu-plovdiv.bg

  Димитър Сапунджиев
  Димитър Сапунджиев – Експерт
  Димитър Сапунджиев –Студентски информационен център
  032/200 700
  dimitar.sapundzhiev@mu-plovdiv.bg
  dsapundjiev@mu-plovdiv.bg

  Георги Чапкънски
  Георги Чапкънски – Старши експерт
  Георги Чапкънски
  032/200 704
  georgi.chapkanski@mu-plovdiv.bg
  admin_ch@mu-plovdiv.bg
  Отдели “Учебни дейности” към факултетите:
  Медицински факултет
  032/200 711
  032/200 710
  Факултет по дентална медицина
  032/200 807
  032/200 808
  Фармацевтичен факултет
  032/200 752
  032/200 753
  Факултет по обществено здраве 032/200 785
  Факултет по обществено здраве – за Медицинска сестра и Акушерка 032/200 785
  Медицински колеж 032/692 762 (номератор)
  Департамент за езиково и специализирано обучение 032/200 647 Админ. отговорник