Българският лекарски съюз обявява конкурс за стипендии за студенти по медицина – 5 и 6 курс

Стипендии за една учебна година (9 месеца) в размер на 150 лв. месечно се отпускат на студенти по медицина след IV-ти курс, които отговарят на следните условия:

1. Удостоверение от висшето учебно заведение, от което да е видно, че кандидатът е редовен студент в 5-ти или 6-ти курс с посочен среден успех над 5,00 от началото на следването до момента.

2. С предимство са тези, които владеят чужд език, което се удостоверява със сертификат или диплома за завършена езикова гимназия.

3. Заявление за кандидатстване по образец

Срок за кандидатстване 18.11. – 18.12.2019 г.
Още инфомация за обявата
Документи се приемат на ръка лично или изпратени по куриер на адрес:
София, бул. Акад. Ив. Гешов 15, Център по хигиена, ет. 2, ст.6,
Работно време: от 9.00 до 17.00 ч.