Дезинфекционна програма за превенция на COVID-19 в структурните звена на МУ-Пловдив