Двумесечен пробен достъп до е-списания на издателство De Gruyter

От 1 април до 31 май 2023 г. студентите и преподавателите от МУ-Пловдив имат възможността да ползват свободно електронни списания от колекцията Complete Journal Package 2023 на издателство De Gruyter. Достъпът е организиран от Българския информационен консорциум.

Издателството предлага списания на престижни международни научни общества като Society for Biochemistry and Molecular Biology, European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Societas Linguistica Europaea и др.

Колекцията обхваща 354 списания от различни научни области: медицина, фармация, обществено здраве, лингвистика, химия, математика, статистика и др., сред които:

• Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology; Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM); Drug Metabolism and Personalized Therapy; Diagnosis; Epidemiologic Methods; Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation; International Journal of Adolescent Medicine and Health; International Journal of Nursing Education Scholarship; Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism; Journal of Perinatal Medicine; Biological Chemistry; Reviews on environmental health;
• Language Learning in Higher Education, Folia Linguistica;
• The International Journal of Biostatistics, Statistical Communications in Infectious Diseases и др.

Достъпът се осъществява от университетската мрежа, както и отдалечено, посредством потребителско име и парола, издавани при регистрация в Библиотечно-информационния център.
Списък на списанията