Факултетът по обществено здраве обявяват селекция за млади учени и постдокторанти по ННП „Млади учени и постдокторанти“


Заповед за назначаване на комисия за разглеждане на постъпили документи и селекция по ННП „Млади учени и постдокторанти“ – Факултет по Обществено здраве


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
ННП „Млади учени и постдокторанти“


ОБЯВА

В изпълнение на Националната научна програма за млади учени и постдокторанти МУ-Пловдив и Факултетът по обществено здраве обявяват селекция за млади учени и постдокторанти.
Високите резултати в изследователската дейност на МУ-Пловдив поставиха университета сред малкото бенефициенти на програмата, който получава сумата от 166 620 лв. за 2018 г. Целта на националната програма е да подпомага и стимулира младите изследователи с доказани качества и потенциал за научна работа.
Списъкът на необходимите документи и критериите за оценка са публикувани в сайта на МУ-Пловдив в раздел „Научна дейност“ -> Национални програми -> Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.
Краен срок за подаване на документи – 27.12.2018г. в Деловодството на МУ-Пловдив. Мотивационното писмо се адресира до декана / директора на структурното звено. Комплектът документи се подава в плик А4.

Контактно лице: Яна Котова,
телефон 602 007,
еmail: dekan_foz@meduniversity-plovdiv.bg