Кардиолози от чужбина се обучават за имплантиране на ресинхронизиращи устройства в МСТЦ на Медицински Университет Пловдив

Кардиолози от Хърватия, Мароко и Ирак бяха първите курсисти преминали обучение за имплантиране на системи за ресинхронизираща терапия (CRT) в Медицинския Симулационен Тренировъчен Център (МСТЦ) на Медицински Университет – Пловдив.

Курсистите имаха възможност да извършат дисекция на истински животински сърца и да се запознаят в детайли с анатомията им, пречупена през гледната точка на кардиолога и да усъвършенстват имплантационните си умения в симулационната електрофизиологична лаборатория на центъра. В МСТЦ можем да симулираме всяка стъпка от процедурата, от осигуряването на достъп, през имплантирането на електродите, изваждането на въвеждащите системи, до затварянето на раната и програмирането на устройството – поясни д-р Красимир Джинсов, ръководител на обучението.

Проф. Благой Маринов, директор на МСТЦ на МУ-Пловдив изтъкна, че Симулационният център е оборудван с широка гама от апарати, простиращи се от таск-тренажори за овладяване на ежедневни процедури и манипулации, до невероятно реалистични кибернетични манекени, използвани за трениране на клиничното мислене и развиващи способностите за вземане на решения. Той поясни още, че на основата на отличната си материална и кариерна осигуреност, МСТЦ на МУ-Пловдив се утвърди не само като национална, а и като международна база за продължаващо медицинско образование.

Системите за ресинхронизираща терапия (CRT) са част от лечението на определени групи пациенти със сърдечна недостатъчност. Тези устройства подобряват качеството на живот на болните, като намаляват симптомите и им дават повече сили за изпълнение на ежедневните задачи. Освен това подобряват прогнозата при пациентите, като удължават продължителността на живота им, намаляват смъртността и броя на хоспитализациите – каза Д-р Джинсов.

В продължение на два дни той заедно с доц. Васил Велчев и Божидар Ферек-Петрич (Božidar Ferek-Petrić) запознаха курсистите с анатомията на сърцето, индикациите за поставяне на CRT, основните техники и стъпки при имплантацията на устройствата. Кардиолозите се научиха и как да програмират и проследяват функцията на системите за ресинхронизираща терапия и какво да правят ако пациентът им не отговаря на терапията.