Подаване на необходимите документи към КНЕ на МУ - Пловдив

Попълнете задължителните полета. Имената трябва да са на кирилица. Допустими файлови формати са .jpg и .pdf. Отделен файл не трябва да превишава 2.5МБ.

Академична година 15.09.2023 - 14.09.2024

Имaйте предвид, че поради проверка на файловете е възможно съобщението за успешно подадени документи да се забави до 3 минути, в зависимост от вида, броя и големината на подадените файлове.

Технически секретар

Г-жа В. Гюлина

[email protected]

+359 32 200 536 (сл. тел.)

+359 882 513 739 (сл. моб.)