Подаване на необходимите документи към КНЕ на МУ - Пловдив

Попълнете задължителните полета. Имената трябва да са на кирилица. Допустими файлови формати са .jpg и .pdf. Отделен файл не трябва да превишава 2.5МБ.

Академична година 15.09.2021 - 14.09.2022

Технически секретар

Г-жа В. Гюлина

vanya.gyulina@mu-plovdiv.bg

+359 32 200 806

+359 882 513 739 (сл. моб.)