Нова възможност за безплатно публикуване в хибридни и open access списания на издателство „Bentham Science“ и временен достъп до електронни книги и списания

Временен достъп до електронни книги и списания на издателство Bentham Science

До 13 май 2024 г. членовете на Българския информационен консорциум (БИК), сред които и МУ-Пловдив, имат възможност да участват в „Institutional Membership Program“ на академичното издателство „Bentham Science“.
Участието в програмата дава следните предимства:
• публикуване в режим на отворен достъп във всяко от списанията с хибриден или изцяло отворен достъп на издателството без такса за обработка за статии, изпратени до 13.05.2024 г.;
• 20% отстъпка от таксата за публикуване с отворен достъп (извън пробния период);
• приоритетно рецензиране и публикуване.
През същия период 27-те членове на БИК имат достъп до електронни списания и книги на „Bentham Science“, като включените издания са снабдени с етикет Promotion: Free Download.
Достъпът се осъществява от платформата https://eurekaselect.com/, а извън университетската мрежа – от адрес: https://login.ezproxy.mu-plovdiv.bg/login.