Покана за проектни предложения 2021 УНИВЕРСИТЕТСКО УПРАВЛЕНИЕ И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ Gouvernance universitaire et Transformation numérique- Appel à projets 2021

AUF за Централна и Източна Европа и Франкофонския институт за университетско управления обявяват покана за проекти, свързани с управлението на кризи чрез изработване на глобална визия за дигитална трансформация.

Приоритетни ще бъдат предложенията, предлагащи решения по следните тематики:

• Подпомагане на университета в разработване на институционален план за действие, осигуряващ пряка връзка между стратегическо планиране и стратегия за качеството.
• Обновяване и адаптиране на академичните стандарти и учебни програми: създаване на специфични за дистанционното обучение програми, изработване на инструментариум за оценяване, подпомагане на следдипломното обучение и пр.
• Вписване на академичните програми в инструментариума за дистанционно обучение: структура и организиране на обучителна програма, дефиниране на цели, оценка на придобитите умения и знания и пр.

Краен срок за подаване на кандидатурите: 4 април 2021 г.

Пълна информация за условията на поканата за проектни предложения: Présentation de l’appel