Покана за участие в уебинар за ползване на EBSCO Discovery Service


От началото на летния семестър на академичната 2023/2024 г. преподаватели, студенти и служители от МУ-Пловдив разполагат с нов мощен инструмент за интегрирано търсене във всички абонирани е-ресурси от една точка – EBSCO Discovery ServiceТМ (EDS).

На 28 февруари, сряда, от 13:00 до 14:00 ч., ще бъде проведен уебинар на тема: EDS – A Premium Tool for an Advanced Academic Research. Тибор Фолтински – специалист по обучение на клиенти на EBSCO, ще представи услугата и ще демонстрира потребителския интерфейс на EDS. Регистрацията за участие в уебинара е отворена.

Webinar Registration – Zoom