Поздравителен адрес по случай дни на БИЦ 24–28 октомври 2022 г.

ДО
МАЯ УРУМОВА
ДИРЕКТОР
БИЦ на МУ – ПЛОВДИВ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

по случай
ДНИ НА БИЦ
24–28 октомври 2022 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО УРУМОВА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Академичното ръководство на Медицински университет – Пловдив и от свое име Ви поздравявам за инициативата „Дни на БИЦ“, която превърнахте в традиция.

Мъдреците казват, че книгата е прозорец към света. Вие сте щастливи да отваряте този прозорец към вълшебни светове за своите посетители.

Знанието има смисъл тогава, когато е споделено. Днес процесите на трансформация от аналогов към дигитален свят напредват с пълна сила. Библиотеките все повече се утвърждават едновременно като физическо и виртуално пространство, което подпомага, развива, насърчава четенето, търсенето на информация, проучването, мисленето, въображението и творчеството.

Предоставяйки стимулираща среда за личностно, социално и културно развитие на всеки член на общността, Библиотеката се превръща в храм на словото и духовността, а библиотекарите – в служители в този храм.

Именно в ролята на свързващо звено в процеса на обучение и самообучение Вие помагате всички богатства на човешкия дух да се пазят и предават от поколение на поколение.

Дните на Библиотечно-информационния център и тази есен ще са едно от най-полезните и най-интересните събития за студентите на МУ-Пловдив.

Искрено вярвам, че възпитаниците на нашия университет ще посещават библиотеката, не само за да се подготвят за изпитите си. Надявам се студентите да се научат да работят целенасочено с библиотечните ресурси и да оценяват огромния мащаб на знанието, съхранявано в БИЦ.

Скъпи колеги от нашия Библиотечно-информационен център,

Пожелавам Ви ежедневните срещи със студентите на Медицински университет – Пловдив да продължават да Ви носят професионално и лично удовлетворение.

Запазете вдъхновението си и все така всеотдайно посвещавайте времето си на храма на знанието и на хората, жадни да разширят хоризонтите си!

Приемете искреното ми възхищение и благодарност за Вашата посветеност на просветителската и хуманна мисия на Медицински университет – Пловдив!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!

ПРОФ. Д-Р МАРИАНА МУРДЖЕВА, ДМ, МЗМ
Ректор на Медицински университет – Пловдив