Свали конспект по етика, ОКС Бакалавър, (специалност Медицинска сестра, Акушерка) и ОКС Професионален бакалавър (специалност Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор по хранене и безопасност на храните, Медицинска козметика Медицински колеж).

Свали конспект по етика, ОКС Бакалавър, (специалност Медицинска сестра, Акушерка) и ОКС Професионален бакалавър (специалност Помощник фармацевт, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Инспектор по обществено здраве, Зъботехник, Инструктор по хранене и безопасност на храните, Медицинска козметика Медицински колеж).