Възможност за безплатно публикуване на статии в списания на Bentham Science до 31.12.2023 г.

Напомняме, че благодарение на инициатива на Българския информационен консорциум (БИК), до 31.12.2023 г. изследователите от МУ-Пловдив могат да се възползват от възможността за безплатно публикуване в списания с хибриден или напълно отворен достъп на издателство Bentham Science.
Предложението се отнася за институции – членове на БИК, сред които и МУ-Пловдив, и включва:

• безплатно публикуване в режим на отворен достъп на статии, изпратени през пробния период (2 октомври – 31 декември 2023 г.), в списанията с хибриден или напълно отворен достъп на издателството;
• 20% отстъпка от таксата за публикуване с отворен достъп след изтичане на пробния период;
• приоритетно рецензиране и публикуване.

До края на годината е предоставен безплатен достъп до електронни списания и книги на Bentham Science от платформата https://eurekaselect.com/, като включените издания са с етикет Promotion: Free Download.
Ресурсите се достъпват отдалечено от адрес: https://login.ezproxy.mu-plovdiv.bg/login.