Заслужени успехи на отборите от МУ – Пловдив по волейбол -жени и мъже

В началото на ноември се проведоха турнири от втория кръг на Национален университетски шампионат по волейбол – жени и мъже, в които взеха участие и представителните университетски отбори.

След отличното си представяне и в двата кръга на НУШ, отборите на МУ – Пловдив придобиха право на участие във финалните турнири на Националната универсиадата сред 8-те най-добри студентски отбори от Висшите училища в страната.

Кр. Славчев, М. Мегенов, Н. Пасков, Ив. Чулков, З. Пандевски, В. Захариев, А. Манчев,А. Влахов, Л. Пенчев, В. Щонов, Й. Мегенов


С. Мехмедова, А. Бошнакова, Б. Чукова, Кр. Кавръкова, Хр. Петкова, С. Казакова, М. Тончева, Г. Христова, П. Мангова, В. Хубенова, Н. Данчева