Дни на Библиотечно-информационния център 24 – 28 октомври 2022 г.

В седмицата, предхождаща Деня на народните будители, в Медицински университет – Пловдив ще се проведат традиционните „Дни на Библиотечно-информационния център“.
Програмата включва редица активности, насочени към презентиране на богатата информационна база и стимулиране на ефективното й използване.

На 24 октомври от 13:30 ч. ще бъде проведен уебинар на тема „Scopus: Как да изберем подходящо списание за публикуване?”. Д-р Радостина Иванова – оторизиран обучител за базите данни на Elsevier, ще представи възможностите за оценка на списанията с помощта на библиометрични параметри и инструменти в Scopus.

На 25 октомври от 14:30 ч. Wesley Holloway, MLS – библиотекар и обучител за дигитални ресурси в McGraw-Hill, ще представи темата „AccessMedicine и AccessPharmacy в подкрепа на съвременното обучение “. Уебинарът ще се проведе на английски език и включва преглед на дигиталното съдържание и функционалностите на двете интерактивни образователни платформи, които МУ-Пловдив абонира в полза на своите студенти, докторанти и преподаватели.

В средата на седмицата ще бъдат публикувани електронните бюлетини „Защитени дисертационни трудове в МУ-Пловдив“ и „Нови книги в библиотечните колекции“, които представят новите постъпления на физически носител.

Информация за всички лицензирани електронни ресурси потребителите ще намерят на уебсайта на МУ-Пловдив в секцията на Библиотечно-информационния център.

На 28 октомври, в Деня на отворените врати, петте библиотеки с радост ще посрещнат всеки, който желае да научи повече за съвременната библиотечно-информационна дейност, както и да надникне по-отблизо в разностранната и интригуваща работа на библиотекаря.
Присъединете се към нас!

Scopus: Как да изберем подходящо списание за публикуване?
24 октомври, понеделник, 13:30 ч.
Презентатор: д-р Радостина Иванова, обучител за базите данни на Elsevier
https://zoom.us/webinar/register/WN_kc95YLAiR9KjpXZQ-lRHjg
Webinar ID: 923 1974 4248

AccessMedicine and AccessPharmacy in support of contemporary learning
October 25th, Tuesday, 2:30 PM
Presenter: Wesley Holloway, MLS, Librarian and Digital Platform Trainer at McGraw-Hill
https://mcgrawhill.zoom.us/webinar/register/WN_yQWBduacQFmBb2wSsuTNBg

Поканите за уебинарите с линкове за регистрация са публикувани на ФБ страницата на БИЦ https://www.facebook.com/library.meduniversity.plovdiv