Дни на Библиотечно-информационния център 2022

Ежегодните Дни на Библиотечно-информационния център в МУ-Пловдив ще се проведат в седмицата от 24 до 28 октомври и ще предложат редица инициативи с фокус към богатата информационна база и нейното ефективно използване.

На вниманието на преподаватели, студенти и служители ще бъдат представени уебинари за интерактивните образователни платформи Access Medicine и Access Pharmacy на издателство McGraw-Hill, както и за възможностите, които Scopus предлага на потенциалните автори.

В уебсайта на университета ще бъдат публикувани е-бюлетини за новите книги в библиотечните колекции и депозираните дисертационни трудове, защитени в МУ-Пловдив.

В Деня на отворените врати екипът на БИЦ с радост ще посрещне всеки, който желае да научи повече или да надникне в нашата работа.

Каним Ви да се присъедините!

Участието в уебинарите е с предварителна регистрация:

Scopus, 24 октомври, 13:30 ч.
https://zoom.us/webinar/register/WN_kc95YLAiR9KjpXZQ-lRHjg

Webinar ID: 923 1974 4248

Access Medicine и Access Pharmacy, 25 октомври, 14:30 ч.
https://mcgrawhill.zoom.us/webinar/register/WN_yQWBduacQFmBb2wSsuTNBg