Кандидатстване за Семинари на Отворения медицински институт в срок до 31 май 2024г.

Отворения медицински институт обявява семинари със срок на кандидатстване до 31 май 2024г.
Семинарите имат за цел да подобрят здравеопазването в световен мащаб чрез средствата на образованието и изследователската дейност.
Всички участници трябва да отговарят на изискванията за участие на института, кандидатстването им да е осъществено лично чрез официалния портал, който изисква предварителна регистрация на съответния участник:
https://portal.openmedicalinstitute.org
Отворените за кандидатстване до 31 май семинари и техните периоди на провеждане са в
следните области:

1. Lipid Metabolism and Atherosclerosis – 29.09 – 05.10.2024г.
2. Neurosurgery (Spine) – 06 – 12.10.2024r.
3. Neurology- 13 – 19.10.2024r.
4. Oncology B: Soft Tissue, Bone, and Skin Malignancies – 20 – 26.10.2024r.
5. Otolaryngology – 27.10 – 02.11.2024r.
6. Cardiac Surgery – 10 – 16.11.2024r.
7. Pediatric Emergency Medicine – 17 – 23.11.2024r.
8. Economic Evaluation in Healthcare – 24.11 – 30.11.2024r.
9. Ophthalmology-01 – 07.12.2024r.

[email protected]
https://www.openmedicalinstitute.org