МУ-Пловдив е домакин на международна среща, посветена на хората с остеоартрит

Срещата на COST Action CA 21110, известна с акронима NetwOArk, се организира от Медицински университет – Пловдив и ще се проведе в Пловдив на 4 и 5 септември 2023 г.

COST е интердисциплинарна изследователска мрежа, която обединява изследователи и новатори, за да проучват в продължение на 4 години една гореща тема. NetwOArk е насочен към изграждане на отворена европейска мрежа за остеоартрит (ОА). Това е най-честата причина за болка и инвалидизиране при възрастни хора. Въпреки високата честота и огромното социално-икономическо въздействие, липсват ефективни модифициращи заболяването терапии, които могат да доведат до симптоматично облекчение и да запазят функцията на ставите чрез предотвратяване разрушаването на хрущяла и ставите и по този начин да забавят прогресията на ОА.

Основната цел на NetwOArk е да създаде Европейско дружество за ОА с включване на три основни групи заинтересовани страни: 1) пациенти, 2) лекари- клиницисти и 3) изследователи, както от академичните среди, така и от индустрията. Основна задача е стимулирането на интердисциплинарни и трансдисциплинарни изследвания, технологично развитие и транслиране на резултатите в клиниката, с крайна цел подобряване на качеството на живот на засегнатите от ОА хора в Европа.

Понастоящем 180 членове на четири работни групи участват в мрежата, а 25 държави са представени в Управителния комитет.

Срещата в Пловдив ще предостави отлична възможност на участниците в COST да обменят идеи, да установят сътрудничество и да работят заедно по основната мисия на тази важна за обществото акции.

Повече информация можете да намерите на следните сайтове:

за програмата на COST: https://cost.eu/cost-actions/what-are-cost-actions/
за NetwOArk: https://cost.eu/actions/CA21110/
за МУ-Пловдив: https://mu-plovdiv.bg