“На учителя с любов“ 100 години от рождението на Проф. Спартак Хаджиев – ръководител на Катедрата по Микробиология и имунология при МУ-Пловдив от 1979 до 1989 година

На 24 април 2024 г. Катедрата по медицинска микробиология и имунология отбелязва 100 години от рождението на един от предишните й забележителни ръководители – Проф. д-р Спартак Хаджиев. Той е роден през 1924 г. в семейство на македонски преселници. Живее и учи в квартал „Кючук Париж“ (сега квартал „Въстанически“) в Пловдив. Завършва медицина с пълнo отличие през 1950 г., от първия випуск на Медицински факултет в Пловдив. Избира микробиологията за свое професионално развитие и става асистент в едноименната катедра под ръководството на известния микробиолог-имунолог проф. д-р Елисей Янев. Д-р Хаджиев защитава дисертация за доктор на медицинските науки през 1976 г. От 1976 г до 1978 г. е асистент във ВМИ-Пловдив, а от 1978 г. – професор. От 1957 г. работи активно в Лабораторията по имунология на рака с ръководител проф. д-р Богоя Юруков – друга емблематична личност на Пловдивския медицински факултет. Поема ръководството на Катедрата по микробиология през 1978 г. и до 1989 г. е неин уважаван ръководител-визионер. Придобива специалност по „Микробиология“ през 1965 г. Има впечатляващи специализации в Институт „Пастьор“ в Париж, в болница Шарите в Берлин и в Национален раков институт в Москва.

Основните научни интереси на проф. Хаджиев са в областта на имунотерапията на рака и връзката между туберкулоза и рак.. Това го мотивира да създаде средство за лечение на онкологичните заболявания, базирайки се на ваксината за туберкулоза – БЦЖ, която повишава имунния отговор на организма срещу туморния процес. В допълнение на тази главна сфера на научните му дирения, проф. Хаджиев се вълнува от методи за бърза (до няколко часа) диагностика чрез микроколонии на бактериите и ги прилага успешно в микробиологичната диагностика.

Днес, когато се говори за транслационна наука, убедено можем да твърдим, че още преди няколко десетилетия проф. Хаджиев „превежда“ научните си открития в практиката, лекувайки стотици болни от коварното заболяване.

Проф. Хаджиев е публикувал над 100 научни труда, има защитени 7 патента и 4 рационализации в областта на имунотерапията на рака и бързата микробиологична диагностика чрез микроколонии на бактериите. Европейският му патент за „Средство с антитуморна активност на база БЦЖ ваксина, метод за неговото получаване и използването му” е публикуван в Патентния бюлетин на Европа през 2012 г. За „Изобретател на годината“ в категория „Химия и биотехнологии“ са обявени Спартак Хаджиев и членовете на неговото семейство – Нася Хаджиева, Дора Хаджиева, Зоя Рачковска и Михаил Петров, за създаване на препарата „КАТРАПС“, разработен на основата на БЦЖ-ваксината за лечение на тумори.
Проф. Хаджиев дълги години е член на Висшия медицински съвет към МНЗ, на Методичния съвет при “Медицинско образование” на МНЗ, на Специализирания научен съвет по микробиология при ВАК, на Методичния съвет при Научно-изследователския институт по Микробиология и Координационната комисия на БАН, на Българското дружество по медицинска микробиология, на Европейското микробиологично дружество, на Нюйоркската академия на науките.

Професията на проф. Спартак Хаджиев – лекар-микробиолог, са наследили дъщеря му – доц. д-р Нася Хаджиева и внуците му – Доц. Михаил Петров, сегашният ръководител на Катедрата по микробиология и имунология при МУ-Пловдив, и д-р Зоя Рачковска, лекар в същата катедра. Проф. Хаджиев беше учител на плеяда успешни пловдивски микробиолози – ръководителите на катедри доц. Люба Костова, доц. Ирина Хайдушка, проф. Мариана Мурджева (ректор от 2019 до 2023 г. на МУ-Пловдив), доц. Тихомир Дерменджиев (управител на КОЦ – Пловдив), доц. Мария Атанасова (началник на Лабораторията по вирусология при УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив). Негови съратници по времето на създаване и прилагане на антитуморния препарат бяха д-р Яна Димитрова, д-р Мария Спасова, д-р Стефка Маджарова.

В спомените на своите колеги и ученици той остава като ерудиран учен, вдъхновяващ преподавател и енциклопедична личност. Интересува се от литература, поезия, история, философия и музика. Владее френски, английски и руски език; освен медицинска, превежда и художествена литература от френски и английски.

Животът и делото на проф. Спартак Хаджиев са ярък пример за посветеност на медицинската микробиология и имунология, за отдаденост и вдъхновение, съчетани с упорит труд и хуманност. Затова оставя и незаличима следа в историята на Катедра Медицинска микробиология и имунология при Медицински университет – Пловдив.