Нова магистърска програма „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“ за завършилите помощник-фармацевти


Нова магистърска програма „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“
за завършилите помощник-фармацевти

Приключи първият модул от новата магистърска програма на ФОЗ

На 1 февруари 2023 г. във ФОЗ на МУ-Пловдив беше поставено началото на нова магистърска програма „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“, предназначена за завършилите специалността „Помощник-фармацевт“. Обучението стартира с 27 студенти в 1 курс.

Магистърската програма „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“ има за цел да подготви висококвалифицирани кадри за организацията и управлението на фармацевтичния и здравния сектор, професионалисти, които имат много добри познания и умения за икономическите и управленските аспекти на лекарство-снабдителния процес, фармацевтичните грижи и фармаковиджилънса (лекарствена безопасност).

Ключови предимства на новата магистърска програма са:
– разнообразието на дисциплини и тематичните единици, които са адаптирани към спецификата на работа във фармацевтичния сектор;
– иновативният подход в преподаването, насочен към атрактивно представяне на тематиката с примери от фармацевтичния бизнес;
– споделеният опит от представители на мениджърски екипи от различни нива на управление във фармацевтичните организации;
– включването на студентите в пряко взаимодействие с управленския процес и възможност за интерпретиране на усвоените знания и умения.
Привлекателна за студентите е възможността за дистанционно обучение в хибридна среда. След приключване на първия модул от обучението си първокурсниците изразиха своето удовлетворение от преподаването по тази магистърска програма и от възможности, които стоят пред тях.
В края на обучението си магистрите по „Фармацевтичен бизнес мениджмънт “ ще притежават знания и умения, съобразени със съвременните тенденции в развитието на фармацевтичния сектор и здравеопазването, което ще им даде възможност да се реализират успешно в интердисциплинарни екипи и да участват активно в управлението, икономиката и лекарствената политика на фармацевтичната индустрия в нашата страна.


magistarska programa Farmatsevtichen biznes menidzhmant1