Нова услуга за търсене във всички абонирани е-ресурси от една точка


Преподавателите, студентите и служителите от МУ-Пловдив вече разполагат с нов мощен инструмент за търсене в множество онлайн ресурси от една точка – EBSCO Discovery ServiceТМ (EDS).

EBSCO Discovery ServiceТМ е платформа, която позволява да се използва едно поле за провеждане на търсене във всички абонирани от МУ-Пловдив и МОН изследователски и образователни е-ресурси, както и в ресурси с отворен достъп.

Намирането на онлайн съдържание става много по-лесно и бързо, без да се налага сърфиране в уеб страници на различни издатели или проучване на отделни бази данни.

Потребителите имат достъп до пълния текст на документа с едно кликване директно от списъка с резултати. Могат да търсят публикации, да избират конкретна база данни, както и да преглеждат ресурси по предметни рубрики. Опциите за харесване, цитиране, споделяне и изтегляне на документи директно от списъка с резултати и персонализираното табло за управление улесняват изследователския процес.

Опции за достъп до EDS:

• Oт секцията на БИЦ в уеб сайта на университета: https://research.ebsco.com/c/2ikpde/search
• Дистанционно на адрес: https://login.ezproxy.mu-plovdiv.bg/login, след въвеждане на потребителско име и парола, издадени от БИЦ, и избиране на EBSCOhost.

На 28 февруари, сряда, от 13:00 до 14:00 ч. ще се проведе уебинар на тема „EDS – A Premium Tool for an Advanced Academic Research“ с обучител Tibor Foltinsky от EBSCO.

Регистрацията е отворена.

Повече информация и съдействие може да получите в Библиотечно-информационния център.