Обръщение до студентите на Медицински университет – Пловдив относно приключване на летния семестър на учебната 2019/2020 г.


Обръщение до студентите на Медицински университет – Пловдив
относно приключване на летния семестър на учебната 2019/2020 г.


Скъпи студенти,

За своите 75 години Университетът ни е доказал, че това, което поставя най-здравите основи на съзиданието, което дава живот и бъдеще на най-хуманните мечти, са преподавателите и студентите.
Възникналата пандемия COVID-19 стана предизвикателство за нашата подготовка, за знанията и уменията ни да работим в екип, да сме организирани и адекватни към динамичната ситуация. Благодаря на всички преподаватели и на всички студенти за проявената ангажираност и положените усилия.

Изразявам общото становище на ръководството на МУ – Пловдив, че беше създадена навременна и добра организация за провеждане на дистанционно обучение в условията на извънредното положение в страната.

Уверена съм, че са налице всички условия летният семестър на учебната година да завърши до края на м. май 2020 г. съгласно Календарния план на учебната 2019/2020 г. и Решение на РС – Протокол № 7/14.04.2020 г.

Със същия Протокол е одобрено и предложението на Студентски съвет относно удължаване с по една седмица на летните стажове след ІІІ и ІV курс на студентите от сп. „Медицина“.
Използването на съвременни технологии прави напълно възможно създаването на адекватна организация за отработване на пропуснати упражнения преди края на семестъра в дистанционен формат.

В съответствие с Решение на Академичния съвет – Протокол № 5/16.04.2020 г., ще бъдат осигурени условия за провеждане на изпитите в дистанционна и/или присъствена форма, ако епидемичната обстановка позволява това. Решението за формата на провеждане на изпитите зависи от възможностите на катедрите и спецификата на дисциплините при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Предвид очакваната отмяна на извънредното положение в страната ни, но запазването на такива извънредни мерки в други страни, най-вероятно ще има смесен вариант за провеждане на изпитите:

• за студентите, които са извън страната ни всички изпити ще бъдат дистанционни;
• за студентите, които са в страната ни изпитите ще бъдат дистанционни по дисциплините, за които е възможен изпит в електронен формат и присъствени по останалите дисциплини.

Подробна информация за това ще бъде оповестена от всяка катедра след 15.05.2020 г. чрез електронната платформа MS Office 365 и в сайта на МУ – Пловдив в раздел „Дистанционно обучение“.
Дистанционното провеждане на изпити през лятната изпитна сесия ще се осъществява чрез платформата Office 365 и приложенията MS Teams, MS Forms, Cisco Webex Meetings както и Moodle за МК и платформата за електронно дистанционно обучение на ФОЗ.

Необходимите технически изисквания за участие в изпита са:

• устройство с инсталирана камера, микрофон и мрежова свързаност с параметри не по-ниски от 5 Mbps скорост на даунлоуд и 5 Mbps ъплоуд. Може да проверите тук вашата скорост (Show more info).

• Инсталиран или достъп през браузър до MS Teams. При използване на браузър препоръчваме последните версии на Microsoft Edge или Google Chrome

Скъпи студенти,
Както винаги и сега разчитаме на правилната Ви преценка на настоящата ситуация и на разбирането Ви за бъдещите предизвикателства пред всички нас.
Благодаря Ви за активната Ви съпричастност и чувството Ви за отговорност!
Бъдете все така креативни и мотивирани!

Проф. д-р Мариана Мурджева
Ректор
Медицински университет – Пловдив