Обучителен уебинар на McGraw-Hill за AccessMedicine и AccessPharmacy

Специално за студентите от МУ-Пловдив, на 13 май, четвъртък, от 17:00 до 18:00 ч. в Zoom ще се проведе обучителен уебинар за ефективно използване на дигиталните ресурси AccessMedicine и AccessPharmacy. Домaкин на уебинара е Wesley Holloway, MLS, библиотекар от Oтдела за успех на клиентите в McGraw-Hill.

За участие в уебинара се изисква предварителна регистрация на адрес:
https://mcgrawhill.zoom.us/j/87247705941

Възползвайте се от възможността да получите нова полезна информация и да подобрите Вашето представяне в учебния процес.

AccessMedicine и AccessPharmacy са лицензирани от МУ-Пловдив до 31.12.2021 г. и могат да бъдат ползвани от университетската мрежа и отдалечено.