Отдалечен достъп до лицензирани онлайн ресурси

R

Уважаеми потребители,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в Р. България и заповед на Зам.-ректора по НИД на МУ–Пловдив № 525/16.03.2020 г. Библиотечно-информационният център преустановява работа с посетители до второ нареждане.

Моля, ползвайте наличните онлайн ресурси отдалечено от адрес https://ezproxy.library.mu-plovdiv.bg:8443/login, с Вашето потребителско име и парола, получени при регистрацията Ви като потребители на БИЦ.

Нерегистрирани студенти и преподаватели от МУ–Пловдив могат да подават заявка за регистрация в БИЦ и получаване на право за отдалечен достъп чрез попълване и изпращане на формуляр на ел. поща [email protected].

Заявка от студент в МУ–Пловдив

Заявка от преподавател/служител в МУ–Пловдив

Моля, посетете секцията на БИЦ в сайта на МУ–Пловдив за повече информация.

Екипът на БИЦ