Покана за шестото издание на интердисциплинарна научна конференция «Мултифасетен поглед върху детското развитие»Центърът по детско развитие към Медицински университет-Пловдив,
Сдружение „Растеж и развитие“ и Българската педиатрична асоциация

Ви канят на шестото издание на интердисциплинарна научна конференция
«Мултифасетен поглед върху детското развитие»
на 7-8 април 2023 г. в гр. Пловдив

Темата на конференцията е:
Пътят на пациента


Подробен списък на темите е приложен по-долу.
Лектори ще бъдат специалисти по педиатрия, детска неврология, детска ендокринология, генетика, фетална медицина, неонатология, оториноларингология, офталмология, психология, речева и езикова патология и др.

На тази конференция за първи път ще има и
Постерна сесия.

В нея заведения, предоставящи диагностични и/или терапевтични услуги за нарушения в НПР могат да представят своята дейност. За целта изпратете резюме до 1.3.2023 на адрес [email protected].

Конференцията е предназначена за млади лекари, студенти, специализанти, докторанти, педиатри, общопрактикуващи лекари, психолози, педагози, социални работници, родители и други лица, интересуващи се от детското развитие.
Конференцията е повод за нови запознанства с единомишленици, размяна на идеи и нови приятелства.

Конференцията ще се проведе в модерния Аудиторен комплекс на Медицински университет-Пловдив на бул. „Васил Априлов” 15а на 7.4.2023 следобед и 8.4.2023 сутрин.

Можете да се регистрирате на https://forms.office.com/e/XeRZeZ1e9J или на място от 11:00 на 7.4.2023.
facebook: Мултифасетен поглед върху детското развитие
#6МФК

Таксата за участие в конференцията е 25 лв. за студенти и 40 лв. за лица с висше образование. Плаща се на място.

Организационен комитет:

 • проф. Иван Иванов
 • проф. Илиана Пачева
 • д-р Ралица Йорданова

Технически секретар:

 • Деница Иванова-Петрова

Теми на Шестата мултифасетна конференция за детското развитие:

 1. Фетална диагностика – постижения и предизвикателства
 2. Физическо развитие на недоносените и родените с ниско тегло
 3. Прогноза за НПР на децата с екстремна недоносеност
 4. Прогноза за НПР на късно недоносените деца
 5. Генетиката в микробиологията – революция в диагностиката в полза на децата
 6. Геномна диагностика за педиатрични пациенти, основанa на доказателства
 7. Пътя на пациента с вродени метаболитни заболявания – успехи и предизвикателства
 8. Пътят на децата с невромускулни заболявания – успехи и предизвикателства
 9. Пътят на пациента с нарушения в НПР при диагностициране и лечение на епилепсията
 10. Имитатори на церебрална парализа
 11. Транскраниална магнитна стимулация при диагностика на ЦП
 12. Методи за ранна диагностика на хемиплегична церебрална парализа
 13. Преди и след психиатричната диагноза
 14. Мултидисциплинарен подход при деца с разстройство от аутистичния спектър
 15. Пътят до диагнозата при деца с езиков дефицит
 16. Ранно заекване: начало и етапи на развитие
 17. Актуални проблеми на неонаталния слухов скрининг в България
 18. Скрининг за зрителни нарушения у нас
 19. Прогностична стойност на NDT5
 20. Приложение на ASQ-3 в първичната амбул. практика
 21. Сравнение на ASQ-3 с други тестове за НПР
 22. Валидиране на батерия за когнитивна и социално-емоционална оценка
 23. Експозом – проучвания в България
 24. Проект за образование и грижи за ранното детско развитие в гр. Варна
 25. Стратегия за намаляване феталната и детската смъртност – опитът на Балтимор, САЩ
 26. Социални аспекти на образованието и грижите за деца в ранна детска възраст
 27. Модифициране факторите средата – изводи от проекта „Готови за училище“
 28. Модел за развитие на родителска компетентност
 29. Информационни масиви в здравеопазването – начин на употреба