ПРОБЕН ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ В CEEOL

До края на месец февруари 2018 г. преподавателите, студентите, докторантите и специализантите в МУ – Пловдив имат възможност да ползват безплатно електронните списания в Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

CEEOL е водещ доставчик на академични електронни списания и книги в областта на хуманитарните и социалните науки (психология, социология, висше образование, икономика, медицина, право и мн. др.) от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа.
CEEOL предоставя на учените, изследователите и студентите достъп до широка гама академично съдържание в постоянно растящо, динамично хранилище. В момента базата данни включва 1837 списания, от които 118 са български, и 350 хил. статии.

Достъпът се осъществява чрез университетската мрежа на адрес: www.ceeol.com, както и чрез услугата за отдалечен достъп, предоставяна от Библиотечно-информационния център на МУ на адрес: https://ezproxy.medlib-plovdiv.org/login.