Продукти на издателство European Books Ltd, съдържащи информация за образователни програми, проекти и стипендии

Четири продукта на издателство European Books Ltd. ще бъдат достъпни за университетската общност на МУ–Пловдив през 2020 г. Индексите съдържат информация за образователни програми, научноизследователски проекти, субсидии и стипендии:

HEPSEU Database (Higher Education Programmes & Scholarships in European Countries) съдържа информация за образователни програми в Европейските държави и за стипендии, с цел финансиране на обучението. Предназначени са за студенти, изследователи, експерти по академично планиране и др.
EduDonor Index (Worldwide Directory of Grants for Educational Institutions) е световна директория за субсидии, насочени към образователни институции. Съдържа информация за финансиране на различни образователни проекти и дейности.
EduScholarships Index (Worldwide Directory of Scholarships for Students) e световна директория за стипендии, насочени към студенти от всички образователно-квалификационни степени. Съдържа информация за стипендии на глобално и локално ниво.
ORP index (Ongoing Research Projects) е директория за научноизследователски проекти в европейските държави, предоставяща данни и контактна информация за организации, развиващи научноизследователска дейност, свързана с тези проекти.

Достъпът до ресурсите се осъществява от университетската мрежа и дистанционно с потребителско име и парола след регистрация в БИЦ.