Проф. Харис Пастидес: МУ-Пловдив е разпознаваем партньор по програма „Фулбрайт“

Медицински университет – Пловдив е утвърден, коректен и разпознаваем партньор по програма „Фулбрайт“. Оценяваме изключително високо сътрудничеството си с висшето училище и силно ще го препоръчаме на нашите колеги, каза проф. Харис Пастидес – председател на Консултативния съвет за стипендианти по програма „Фулбрайт“ по време на кръгла маса, която се проведе в Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив. Форумът под наслов „Фулбрайт и здраве – нови перспективи“ бе съвместна проява на МУ-Пловдив и българската програма за академичен обмен „Фулбрайт София, България“. Целта бе да се представят постиженията на МУ-Пловдив в областта на обмена с американски учени в различни формати на „Фулбрайт“. В рамките на инициативата бяха презентирани проекти в магистърската програма „Медицинска речева и езикова патология“, която се изучава и администрира за първи път у нас. Специален акцент бе поставен върху перспективата за развитие на Фулбрайт проекти в медицината, фармацията и общественото здраве.

„Цялостната дейност на университета, както и активната работа по една от най-престижните инициативи за научен и академичен обмен в света – „Фулбрайт“, затвърждават водещата му роля в сферата на медицината и той до голяма степен определя бъдещето не само на Пловдив, а и на България“, каза проф. Пастидес. 28-ят президент на Университета в Южна Каролина (2008-2019) бе официален гост на събитието. Той е президент на Щатския консултативен съвет „Фулбрайт“ към Държавния департамент по образование на САЩ, назначен в мандата на президента Барак Обама. Проф. Пастидес е единственият специалист по епидемиология, който не е лекар, но е член на Борда на Американската медицинска асоциация и на националния Uber Safety Board. Смятан е за един от най-успешните президенти на американски университет в началото на новото хилядолетие. Настоящата визита на проф. Пастидес е първата, откакто България развива активности по програма „Фулбрайт“.

Основни доклади на кръглата маса изнесоха деканът на Факултета по здравни науки в Еast Carolina University проф. д-р Р. Орликоф; зам.-деканът по научни изследвания проф. Джеф Сърл, Michigan State University; проф. д-р Скот Ярус, Michigan State University; д-р Мария Пауъл – изследовател в областта на гласовата патология в медицинския център на Vanderbilt University; проф. Блейз Билак от St Jones University. Основни панелисти на форума бяха ръководителят на Катедрата по комуникативни науки и нарушения в Michigan State University проф. Димитър Делийски – световноизвестен учен и носител на престижни награди в областта на инструменталната гласова патология, и проф. Робърт Орликоф – утвърден международен учен в областта на физиология на гласа и гласовите нарушения.
От името на ректора на МУ-Пловдив приветствие поднесе зам.-ректорът по проектна дейност проф. д-р Николета Трайкова. Тя очерта перспективите за развитие на програмата в МУ-Пловдив и изтъкна постиженията и капацитета на университета, които позволяват да се заяви лидерство в тази област.

Специален гост на събитието бе акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн – директор на УМБАЛНП „Свети Наум“, София и председател на Българското дружество по неврология. Академик Миланов има изключителен принос за разпознаваемостта на новата магистърска програма „Медицинска речева и езикова патология“, тъй като тя има своите корени в болницата, която той ръководи. В своя труд „История на УМБАЛНП „Св. Наум – 80 години от основаването на болницата 1938-2018 г.“ акад. Миланов описва уникалния характер на създаденото от невролога проф. Димитър Даскалов отделение по логопедия и логоневрози през 50-те години на 20 век. Той посочва ролята, коато тази секция упражнява върху „лечебно-диагностичната, научно-преподавателската работа и за развитието на Националния изследователски институт по неврология и психиатрия“. Тази инициатива се развива успешно в настоящия момент към катедра „Неврология“ на МУ-Пловдив. Проф. д-р Пенка Атанасова, дмн – ръководител на катедрата, пое организацията, мениджмънта и международното коопериране на програмата по МРЕП. В международен план е поставена амбициозна цел за интернационализиране на образователния и научен продукт на МУ-Пловдив в рамките на две международни програми – „Еразъм+“ и „Фулбрайт“.
На кръглата маса бе анализиран богатият опит от коопериране с американски университети като East Carolina University, Michigan State University, Vanderbilt University, Auburn University, St Jones University. Отчетени бяха 20 студентски и академични мобилности на МУ-Пловдив със САЩ и още 5 в рамките на програма „Еразъм+“ с европейски партньори от Италия, Хърватска, Турция, както и предстоящи такива в Гърция и Турция.

Основните доклади във форума, които предизвикаха интереса на академичната колегия на МУ-Пловдив и гостите от МУ-София, държавната болница Папаниколау в Солун Гърция, като и на присъстващите лекари и студенти бяха:

  • Проф. Х. Пастидес: Развитие на висшето образование и новите медицински технологии в САЩ
  • А. Родел: Възможности за Фулбрайт-обмен в здравния сектор
  • Проф. Д. Георгиева и проф. Р. Орликоф: Промотиране на интернационализация на обучението по Речева и езикова патология: Българо-американски опит
  • Проф. Скот Ярус: Глобална перспектива за изучаване на заекването
  • Проф. Дж. Сърл: Виртуална реалност за клиничен тренинг и грижа за пациентите
  • Проф. Б. Билак: Подобряване на речевата и езикова компетентност чрез приложение на научно-базирани фармакологични стратегии
  • Д-р Мария Пауъл: Място на изкуствения интелект при изучаване на гласовата патология: терапия при билатерална парализа на гласните връзки
  • Проф. М. Цветкова: Приложение на алтернативна и подкрепяща комуникация при лица с увреждания
  • Доц. М. Чолакова: Културно разбиране в медицината и здравните науки.

В следващ период от развитието на програмата се предвиждат обучения за дисфагия при пациенти с остри инсулти, които ще се ръководят от проф. Сърл от Държавния университет на Мичигън и проф. д-р Пенка Атанасова от МУ-Пловдив. Възможностите за инструментална диагностика при гласова патология също бяха обсъдени от водещи специалисти като Проф. Орликов от Университета в Източна Каролина, проф. Делийски – учен със световна известност от Държавния университет на Мичигън, и Д-р М. Пауъл от Медицинския университет на Вандербилт университет.

Проф. Пастидес подчерта своята подкрепа на политиката в областта на проектната дейност на МУ-Пловдив и най-вече програма „Фулбрайт“. Това потвърди и изпълнителният директор на Българо-американската комисия „Фулбрайт“ за България Анжела Родел.