Проф. Мурджева за Новата европейска иновационна програма и значението и за Проект „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина“

Проф. Мурджева за Новата европейска иновационна програма и значението и за Проект „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина“

Професор д-р Мариана Мурджева, Ректор на Медицински университет – Пловдив и Координатор на Проект за Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина“ (ПЕРИМЕД), участва в приемането на Новата европейска иновационна програма (New European Innovation Agenda). Събитието се състоя на 26.09.2022 година в зала „Джон Атанасов“ на София Тех Парк.
Във форума участваха комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел, ръководителят на отдел „Иновационна политика и достъп до финансиране“ към ЕК Андраш Инотай, директорът на Европейския институт по иновации и технологии Мартин Керн, Кийт Секуейра от Европейския иновационен съвет, както и Антоанета Кръстева, директор на Главна дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ към ЕК, министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, проф. Сашо Пенов, министър на образованието и науката, Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, както и представители на бизнеса, академичните среди, местната власт, неправителствени организации, инвестиционни фондове и асоциации.
Ректорът на МУ-Пловдив презентира в Панел 2 „Насърчаване на иновациите“ с модератор Кристина Ескенази по въпросите на регионалните иновативни долини; насърчаване, привличане и задържане на технологични таланти, както и за подобряване на инструментите за създаване на политики.
В изложението „„Предизвикателства в сферата на медицината и фармацията“ в светлината на Новата иновационна стратегия, освен постигнати успехи в научно-приложната дейност на Университета и Центъра за компетентност, се осветлиха трудни за преодоляване казуси по пътя на медицинската или фармацевтична иновация от научната лаборатория до пазарна реализация в широка обществена полза.
Проф. д-р М. Мурджева разгледа пресечните точки на водещите инициативи (flagships) в Новата Европейска стратегия за иновации с приоритетите за развитие на МУ-Пловдив и Центъра за компетентност, като разгледа перспективите на ЦК и МУ-Пловдив за участие и мерки за постигането им относно:
– привличане на частни инвеститори; развиване на финансов и капиталов пазарен капацитет;
– създаване на възможности за технологични иновации чрез изграждане на пространства за експериментиране
– сътрудничество за иновации и към регионално ниво и създаване на регионални „долини на иновации“
– насърчаване, привличане и задържане на таланти в областта на технологиите
– подобряване на рамката за създаване на политики в областта на иновациите.
С постигане на целите на Проект ПЕРИМЕД Медицински университет – Пловдив ще даде своя принос към внедряване на водещите инициативи на Новата Европейска стратегия и ще я трансформира в движещ механизъм за науката и иновациите в България и региона, свързване на местните екосистеми за иновации, създаване на нови работни места и подкрепа за стартиращи компании с оглед на реализация на пълния им потенциал.