Курсове за продължаващо обучение на медицински специалисти – медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, помощник-фармацевт, инспектор по обществено здраве и зъботехник

Курсове за продължаващо обучение на медицински специалисти - медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, помощник-фармацевт, инспектор по обществено здраве и зъботехник