Springer Nature предлага свободен достъп до научни изследвания и учебници

В отговор на необходимостта от основна информация за коронавируса Springer Nature стартира Ресурсен център, предоставящ свободен достъп до научноизследователски статии.
За подпомагане на ученето и преподаването във висшите учебни заведения e осигурен достъп до над 500 учебника във всички дисциплини .
Списъци със селектирани от Библиотечно-информационния център заглавия ще намерите тук.