Временен достъп до Central & Eastern European Academic Source

Нова база данни от EBSCO Information Services ще бъде достъпна за изследователите на МУ – Пловдив от 1 март до 30 април 2021 г. Временният достъп се осигурява с любезното съдействие на Българският информационен консорциум, в който МУ – Пловдив участва.

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) е мултидисциплинарна изследователска база данни с над 2000 научни списания, публикувани в страните от Централна и Източна Европа. Обхваща многообразие от теми, между които социални и хуманитарни науки, точни и приложни науки.

Ресурсът е достъпен:
• от университетската мрежа на адрес: https://search.ebscohost.com/
• отдалечено: http://ezproxy.library.mu-plovdiv.bg:2048/login с потребителско име и парола от БИЦ.