Временен достъп до ProQuest Central и ProQuest Dissertations & Theses Global

До 3 юни 2023 г. академичната общност в МУ-Пловдив има възможност да ползва безплатно продуктите ProQuest Central и ProQuest Dissertations & Theses Global на компанията ProQuest, понастоящем част от Clarivate.

ProQuest Central е мултидисциплинарна база данни, която съдържа списания, търговски и професионални издания, казуси и др. в широк спектър от теми: бизнес, здравеопазване и медицина, социални и хуманитарни науки, образование, естествени науки, технологии, изкуства и др. Индексирани са над 33 000 заглавия, сред които 13 000 научни списания с актуален пълен текст, на авторитетни издателства като Springer Nature, Taylor and Francis, Cambridge University Press, University of California Press, John Wiley & Sons, BMJ Publishing Group и др. Сред представените заглавия са: The Lancet, BMJ, New England Journal of Medicine, Nature, The Economist.

ProQuest Dissertations & Theses Global е най-всеобхватната колекция от пълнотекстови дисертации и научни тези в света в областта на икономическите, социалните и хуманитарните науки, образованието и изкуството, естествените науки, медицината и здравеопазването, математиката, физиката и др. Базата данни представя милиони записи на заглавия с възможност за търсене от 1637 г. до днес, а над 1 милион материала, публикувани след 1743 г., са достъпни в пълен текст.

Опции за достъп:
• от университетската компютърна мрежа на адрес www.proquest.com
• чрез библиотечната услуга за отдалечен достъп