За първи път жена застава начело на Медицинския факултет

Проф. д-р Мариела Генева-Попова, дм е новият декан на Медицинския факултет. Тя бе избрана с 307 от гласовете на Общото събрание на Факултета, който ще ръководи през мандат 2023-2027. За втория канндидат – проф. д-р Мария Орбецова, дм, вота си дадоха 126 от делегатите. За първи път в историята си най-големият факултет на МУ-Пловдив ще бъде ръководен от жена.

„Благодаря на тези, които гласуваха за мен, и се надявам да оправдая доверието. Благодаря на тези, които не гласуваха за мен, надявам се да бъдете мой коректив и да ми посочвате грешките“, обърна се към колегите си проф. Генева, чиято мандатна програма е под мотото „Приемственост, вдъхновение, бъдеще“. Тя е специалист ревматолог с над 25-годишен опит и до момента бе зам.-декан по качество и акредитация във Факултета.

Усъвършенстване на образователния процес чрез подобряване на системата за управление на качеството, повишаване на мобилността на преподаватели и студенти, създаване на условия за развитие на научноизследователската дейност, практически ориентирано обучение на студентите, рационално използване на възможностите на Симулационния тренировъчен център и ефективна координация с университетските болници. Това бяха сред основните цели, залегнали в програмата за управление на проф. Генева.

Отчетен доклад за изминалия четиригодишен мандат направи временно изпълняващият длъжността декан проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм. В основното звено на Медицински университет-Пловдив се обучават 3200 студенти по специалност „Медицина“. Чуждестранните студенти медици към момента са 1988 – граждани на 50 държави от 6 континента. Те са 72.7% от всички студенти по магистърски програми с англоезично обучение в Медицински университет.

„Факултетът получи отлична оценка 9.50 от НАОА при програмната акредитация на ОКС „Магистър“, специалност „Медицина“, за срок от 6 г. с капацитет на обучение 3500 студенти. За шеста поредна година заема първо място в Националната рейтингова система в професионално направление „Медицина“, като със същия брой от 73 точки е и МУ-София.
„Убедена съм, че е създадена отлична предпоставка, за да може Факултетът да продължи развитието си като авторитетен образователен и научен център. Благодаря на целия академичен състав за положения труд и усилия в подготовката на качествени специалисти, за участието в научноизследователска и проектна дейност, както и на студентите за подкрепата“, каза проф. Грудева.

Ректорът проф. д-р Ангел Учиков, дмн, който до избирането си на 2 ноември т.г. бе декан на Факултета, пожела на новото ръководство да запази добрите резултати и да надгражда постигнатото до момента.

За председател на Общото събрание на Медицински факултет бе избрана проф. д-р Мария Спасова, дм от Катедрата по педиатрия.

На финала на Общото събрание бяха избрани новите членове на Факултетния съвет от квотите на хабилитирани, нехабилитирани, студенти и докторанти за мандат 2023-2027 г.
Поздравления за избора и пожелание за успешен и ползотворен мандат!