Обява за конкурси за академични длъжности към Медицински университет – Пловдив

Обява ДВ брой 47 от 04.06.2024

Справки и документи в Ректорат:
Научен отдел
бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив

тел. 0877124007 и 0882512598;
e-mail: [email protected]