Алгоритъм на съобщаване, регистрация и противепидемични мерки при вероятен, възможен и потвърден случай на COVID-19 в МУ – Пловдив

1. Студент, преподавател или служител от МУ-Пловдив, който е възможен, вероятен или потвърден случай на CОVID-19 или контактен на болен от CОVID-19, изпраща приложения формуляр на инспектор в Учебен отдел (УО) на съответния факултет на е-мейл, съобщава по телефон или на covid19@mu-plovdiv.bg .
Служителите изпращат приложения формуляр на covid19@mu-plovdiv.bg

Е-мейл телефон
МФ penka.kolibarova@mu-plovdiv.bg
stefka.kableshkova@mu-plovdiv.bg
denitsa.dobrovska@mu-plovdiv.bg
zlatka.tomova@mu-plovdiv.bg
valeri.nenkov@mu-plovdiv.bg
032 / 200 711
032 / 200 710
032 / 200 714
032 / 200 711
032 / 200 710
0882 86 02 41
ФДМ mirena.dimitrova@mu-plovdiv.bg
mariya.lazarova@mu-plovdiv.bg
032 / 200 807
032 / 200 808
ФФ penka.grozdanova@mu-plovdiv.bg
katya.tomova@mu-plovdiv.bg
032/ 200 753
0882 892 002

032/ 200 752
0882 058 802

ФОЗ radostina.sodeva@mu-plovdiv.bg
simona.momchilova@mu-plovdiv.bg

032 / 200 785
0885546912
032 / 200 785
МК nora.filcheva@mu-plovdiv.bg
mariyana.dimitrova@mu-plovdiv.bg
valeriya.chuchulska@mu-plovdiv.bg

032 /200 905
032 /200 906
032 /200 910
ДЕСО marina.kostova@mu-plovdiv.bg 032 /200 653

Към писмото или по Viber прилага и снимка на резултата за CoVID-19 от лаборатория.

2. Инспекторите в Учебен отдел по факултети изпращат получената информация по
e-mail и на хартиен носител на:
2.1. Катедра Епидемиология и МБС (секция епидемиология до съответния епидемиолог), както следва:

Преподавател телефон
МФ – 1 курс (БЕО и АЕО)
4 курс (БЕО и АЕО)
д-р Христиана Бацелова 0886820002
hristiana.batselova@mu-plovdiv.bg
МФ – 2 курс(БЕО и АЕО)
5 курс (БЕО и АЕО)
д-р Мери Христамян, дм 0883399364;
meri.hristamyan@mu-plovdiv.bg
МФ – 3 курс(БЕО и АЕО)
6 курс (БЕО и АЕО
д-р Ваня Рангелова, дм 0883403683;
vanya.rangelova@mu-plovdiv.bg
ФДМ (БЕО и АЕО) д-р Велина Стоева, дм 0889755859;
velina.stoeva@mu-plovdiv.bg
ФФ (БЕО) проф. д-р Йорданка Стоилова, дм 0897967839;
yordanka.stoilova@mu-plovdiv.bg
ФФ (АЕО); ДЕСО проф. д-р Ани Кеворкян, дм 0888100272;
ani.kevorkyan@mu-plovdiv.bg
ФОЗ; МК проф. д-р Николай Ватев, дм 0889257513;
nikolay.vatev@mu-plovdiv.bg

2.2 COVID-19 регистър на МУ Пловдив, Отговорник експерт Елена Душилова covid19@mu-plovdiv.bg

3. Секция епидемиология анализира случая, при нужда се свързва с лицето и своевременно връща по e-mail на инспектора в Учебен отдел необходимите противоепидемични мерки:
Лицата, болни и заразоносители, диагностицирани като положителни за SARS-CoV-2 подлежат на задължителна изолация в дома или в лечебно заведение за болнична помощ за период от 14 дни от датата на лабораторното потвърждение на инфекцията (доказване на нуклеинова киселина на SARS-CoV-2 в клинична проба посредством PCR-тест или доказване на антиген на SARS-CoV-2 в клинична проба):

 • При безсимптомно или леко протичане – изолира се в дома или в изолатор на студентското общежитие за посочения период;
 • При средно тежко и тежко протичане – болнична изолация за посочения период;
 • – Студентите от групата на заразен студент се приемат за такива с близък контакт и преминават в електронна форма на обучение за 10 дни (карантина), считано от датата на последния контакт. При поява на клинична симптоматика сред карантинираните контактни, последните подлежат на лабораторно изследване за доказване на нуклеинова киселина или антиген на SARS-CoV-2 в клинична проба. Контактно лице с позитивен резултат от проведеното изследване се регистрира като болен от COVID-19 и попълва формуляр за съобщение съгласно посочения алгоритъм и го изпраща на инспектор в съответния Учебен отдел.

  За близък контакт (съгласно Приложение № 4 към т. 13 от Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г. на МЗ) се приема:
  • директен физически контакт с потвърден случай на COVID-19 (напр. ръкостискане);
  • директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на потвърден случай на COVID-19 (напр. при опръскване при кихане);
  • директен (лице в лице) контакт с потвърден случай на COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин. общо за 24 часа (дори и да не са последователни);
  • престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с потвърден случай на COVID-19 за ≥ 15 мин.;
  • здравен работник или друго лице, полагащо директни грижи за пациент с COVID-19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19, без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните предпазни средства;

  При определяне на близките контактни на потвърден случай на COVID-19 трябва да се има предвид всяко лице, осъществило контакт в рамките на 48 часа преди и до 14 дни след появата на симптомите при заболелия. Ако потвърденият случай е асимптоматичен, като контактен се определя всяко лице, осъществило контакт със случая в рамките на 48 часа преди до 14 дни след вземането на пробата, довела до лабораторното потвърждаване.

  – Студентите от групите, с които заразен преподавател е бил в контакт, както и преподавателите, които са контактни на заразен студент, не се карантинират, ако контактът е бил по време на едно упражнение като всички са носили правилно маски (маската трябва да обхваща плътно носа, устата и брадичката) и са имунизирани срещу COVID-19 (две дози при ваксини с двудозов режим) или са били регистрирани като потвърдени случаи на COVID-19 (преболедували) .

  – Други контактни на преподавателите, спазващи стандартните мерки:правилно носене на маските, дезинфекция на ръце и дистанция, както и преболедували или имунизиран, които са без клинична симптоматика не подлежат на карантина.

  – В зависимост от конкретния случай могат да се предприемат и допълнителни мерки.

  – Изброените мерки подлежат на преоценка след получаване на допълнителна информация (резултат от проведено лабораторно изследване за доказване на нуклеинова киселина или антиген на SARS-CoV-2 в клинична проба).

  4. Инспекторът от УО изпраща противоепидемичните мерки на Ръководителите на катедри, свързани с движението на студента/преподавателя според неговата учебна програма.

  5. Ръководителят на катедрата с регистриран случай на COVID-19 при преподавател организира и контролира провеждането на химична дезинфекция на повърхностите на банките, дръжки на вратите и други обекти.

  6. Учебен отдел от съответния факултет води регистър на карантинираните студенти.

  7. При карантинирана група, Учебен отдел от съответния факултет изпраща информиращ е-мейл до всички катедри, където групата провежда упражнения.

 • Формуляр за съобщение на вероятно или сигурно заболяване от COVID-19 или контакт с болен от COVID-19
 • Алгоритъм на съобщаване, регистрация и противепидемични мерки при вероятен, възможен и потвърден случай на COVID-19 в МУ – Пловдив