Алгоритъм на съобщаване, регистрация и противепидемични мерки при вероятен, възможен и потвърден случай на COVID-19 в МУ – Пловдив

1. Студент, преподавател или служител от МУ-Пловдив, който е възможен, вероятен или потвърден случай на CОVID-19 или контактен на болен от CОVID-19, изпраща приложения формуляр на инспектор в Учебен отдел (УО) на съответния факултет на е-мейл, съобщава по телефон или на [email protected].
Служителите изпращат приложения формуляр на [email protected].

Е-мейл телефон
МФ [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
.
032 / 200 711
032 / 200 710
032 / 200 714
032 / 200 711
032 / 200 710
0882 86 02 41
ФДМ [email protected]
[email protected]
032 / 200 807
032/200 808
ФФ [email protected]

[email protected]

032/ 200 753
0882 892 002

032/ 200 752
0882 058 802

ФОЗ [email protected]
.
[email protected]

032 / 200 785
0885546912
032 / 200 785
МК [email protected]
[email protected]
[email protected]

032 /200 907
032 /200 909
032 /200 910
ДЕСО [email protected] 032 /200 653

Към писмото или по Viber прилага и снимка на резултата за CoVID-19 от лаборатория.

2. Инспекторите в Учебен отдел по факултети изпращат получената информация по
e-mail на:
2.1. Катедра Епидемиология и МБС (секция епидемиология до съответния епидемиолог), както следва:

Преподавател телефон
МФ – 1 курс (БЕО и АЕО)
4 курс (БЕО и АЕО)
д-р Христиана Бацелова 0886820002
[email protected]
МФ – 2 курс(БЕО и АЕО)
5 курс (БЕО и АЕО)
д-р Мери Христамян, дм 0883399364;
[email protected]
МФ – 3 курс(БЕО и АЕО)
6 курс (БЕО и АЕО
д-р Ваня Рангелова, дм 0883403683;
[email protected]
ФДМ (БЕО и АЕО) д-р Велина Стоева, дм 0889755859;
[email protected]
ФФ (БЕО) проф. д-р Йорданка Стоилова, дм 0897967839;
[email protected]
ФФ (АЕО); ДЕСО проф. д-р Ани Кеворкян, дм 0888100272;
[email protected]
ФОЗ; МК проф. д-р Николай Ватев, дм 0889257513;
[email protected]

2.2 COVID-19 регистър на МУ Пловдив, Отговорник експерт Елена Душилова [email protected]

3. Секция епидемиология анализира случая, при нужда се свързва с лицето и своевременно връща по e-mail на инспектора в Учебен отдел необходимите противоепидемични мерки:
Лицата, болни и заразоносители, диагностицирани като положителни за SARS-CoV-2 подлежат на задължителна изолация в дома или в лечебно заведение за болнична помощ за период от 7 дни от датата на лабораторното потвърждение на инфекцията (доказване на нуклеинова киселина на SARS-CoV-2 в клинична проба посредством PCR-тест или доказване на антиген на SARS-CoV-2 в клинична проба):

 • При безсимптомно или леко протичане – изолира се в дома или в изолатор на студентското общежитие за посочения период;
 • При средно тежко и тежко протичане – болнична изолация за посочения период;
 • – Студентите от групата на заразен студент се приемат за такива с близък контакт и преминават в електронна форма на обучение за 5 дни (карантина), считано от датата на последния контакт. При поява на клинична симптоматика сред карантинираните контактни, последните подлежат на лабораторно изследване за доказване на нуклеинова киселина или антиген на SARS-CoV-2 в клинична проба. Контактно лице с позитивен резултат от проведеното изследване се регистрира като болен от COVID-19 и попълва формуляр за съобщение съгласно посочения алгоритъм и го изпраща на инспектор в съответния Учебен отдел.

  За близък контакт (съгласно Приложение № 2 на Наредба № Н-2 от 26 май 2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19 на МЗ) се приема:
  • директен физически контакт с потвърден случай на COVID-19 (напр. ръкостискане);
  • директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на потвърден случай на COVID-19 (напр. при опръскване при кихане);
  • директен (лице в лице) контакт с потвърден случай на COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин. общо за 24 часа (дори и да не са последователни);
  • престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с потвърден случай на COVID-19 за ≥ 15 мин.;
  • здравен работник или друго лице, полагащо директни грижи за пациент с COVID-19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19, без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните предпазни средства;

  При определяне на близките контактни на потвърден случай на COVID-19 трябва да се има предвид всяко лице, осъществило контакт в рамките на 48 часа преди и до 14 дни след появата на симптомите при заболелия. Ако потвърденият случай е асимптоматичен, като контактен се определя всяко лице, осъществило контакт със случая в рамките на 48 часа преди до 14 дни след вземането на пробата, довела до лабораторното потвърждаване.

  Студентите от групите, с които заразен преподавател е бил в контакт, както и преподавателите, които са контактни на заразен студент, не се карантинират, ако контактът е бил по време на едно упражнение като всички са носили правилно маски (маската трябва да обхваща плътно носа, устата и брадичката) и са имунизирани срещу COVID-19 (две дози при ваксини с двудозов режим) или са били регистрирани като потвърдени случаи на COVID-19 (преболедували) .

  – Други контактни на преподавателите, спазващи стандартните мерки:правилно носене на маските, дезинфекция на ръце и дистанция, както и преболедували или имунизиран, които са без клинична симптоматика не подлежат на карантина.

  В зависимост от конкретния случай могат да се предприемат и допълнителни мерки.

  Изброените мерки подлежат на преоценка след получаване на допълнителна информация (резултат от проведено лабораторно изследване за доказване на нуклеинова киселина или антиген на SARS-CoV-2 в клинична проба).

  4. Инспекторът от УО изпраща противоепидемичните мерки на Ръководителите на катедри, свързани с движението на студента/преподавателя според неговата учебна програма.

  5. Ръководителят на катедрата с регистриран случай на COVID-19 при преподавател организира и контролира провеждането на химична дезинфекция на повърхностите на банките, дръжки на вратите и други обекти.

  6. Учебен отдел от съответния факултет води регистър на карантинираните студенти.

  7. При карантинирана група, Учебен отдел от съответния факултет изпраща информиращ е-мейл до всички катедри, където групата провежда упражнения.