Кандидатстудентски курсове по етика и скулптиране

  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС ПО ЕТИКА
  За кандидат-студентите, които ще държат изпит по етика за специалностите: Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент и всички специалности в Медицински колеж се организира еднодневен онлайн курс по Етика на 22 април 2023 г. (събота).
  Желаещите да участват в курса ще могат да се регистрират в периода от 13 март до 19 април 2023 г. (включително) като посочат курса, телефон, имейл и заплатят такса за участие в размер на 90 лв. на тази страница (линкът ще е активен от 13 март 2023 г.!).
  Регистриралите се кандидати получават на имейла си:

  • съобщения за активиране на профил и завършена регистрация и
  • имейл, в деня преди курса, 21.04.2023 г. (петък), с линк за включване в онлайн курса през платформата Zoom Meetings, която предварително трябва да си инсталирате.

  Таксата за курса ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се заплаща след регистрация, ПРЕЗ ПРОФИЛА на кандидатите!

  Курсът ще се води от проф. Б. Торньова, дп, и е с продължителност 8 учебни часа.
  Начало – 10:00 ч., край – 17:00 ч.
  Цена на курса – 90 лв.

  –––––––––––––––––––––––––

  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС ПО СКУЛПТИРАНЕ
  Уважаеми кандидат-студенти,
  Медицински университет-Пловдив ще проведе кандидатстудентски курсове по скулптиране, за желаещите да кандидатства, за специалността „Зъботехник“. Курсовете ще бъдат два, всеки с продължителност по три дни.
  Първият тридневен курс ще започне на: 26.04.2023 г. до 28.04.2023 г., а
  втория на 29.05.2023 г. до 31.05.2023 г.
  Регистрацията за първия курс по Скулптиране ще продължи до 21 април, а за втория до 24 май 2023 г..

  Курсовете ще се провеждат в сградата на Медицински колеж, адрес ул. ,,Бр. Бъкстон” 120. Участниците трябва да се явят в деня на курса в 9:15 ч., пред централния вход на Медицинския колеж.
  Регистриралите се кандидати получават на имейла си:

  • съобщения за активиране на профил и завършена регистрация.

  Таксите за курсовете ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се заплащат след регистрация, ПРЕЗ ПРОФИЛА на кандидатите!

  Цена за всеки курс – 410 лева.