Катедра по „Микробиология и Имунология“ обявява следния конкурс за заемане на длъжност „Биолог“

Катедра по „Микробиология и Имунология“ обявява следния конкурс за заемане на длъжност „Биолог“

Факултет / Департамент: Фармацевтичен факултет
Катедра/Секция: „Микробиология и Имунология“
Брой места: 1 (едно) място
Срок за подаване на документи: 10 календарни дни от датата на обявата в Internet
Дата на публикуване в Internet: 22.01.2021 г.
Справки и подаване на документи: Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.
Изисквания: 1. Магистър;
2. Да има ниво В1 за владеене на английски език;
3. Компютърни умения с MS Office
Документи за
кандидатстване:
1. Заявление до ректора на МУ – Пловдив.
2. Диплома за висше образование (нотариално заверено копие) за
степен „магистър”;
3. Автобиография (в европейски формат).
4. Документи (сертификат) за владеене на чужд език (английски) и компютърни умения.