Конкурс за есе на тема „В моята библиотека“

КОНКУРС ЗА ЕСЕна тема„В моята библиотека“

ЗА НАГРАДИТЕ НА РЕКТОРА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВпо повод Дните на Библиотечно-информационния център (9-13.05.2016)

Срок за изпращане на есетата – 11 април 2016

Конкурсът за есе „В моята библиотека“ цели да мотивира студентите да представят оригинални творчески есета за своя опит и впечатления от библиотеките и защо те са важни днес.

Ако сте студент в МУ – Пловдив, Вие сте поканен да участвате в конкурса. Изпратете своето есе в обем до 400 думи и формат MS Word на [email protected] до 11 април 2016. Не забравяйте да добавите следните данни: име, специалност, курс.

Награди:Първа награда – 100 лв.Втора награда – 80 лв.Трета награда – 60 лв.

Конкурсните творби ще бъдат оценявани от жури по следните критерии:тематичност – доколко есето съответства на зададената тема;логическа структура и свързаност на изложението;оригиналност на идеите.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени до 30 април 2016 г.Отличените есета ще бъдат представени от авторите на 11 май 2016 г. в Аудиторния комплекс. Ще бъдат публикувани в сайта на МУ-Пловдив и на страниците на в. „Аудитория медика“.