Конкурси за академични длъжности- 11.03.2022г.

Справки и документи в Ректорат, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. 0877124007 и 0882512598; e-mail: science@mu-plovdiv.bg

Obqva DV broi 20 ot 11.03.2022