Конкурси за академични длъжности – ДВ 13 от 09.02.2018 г.

Медицински университет – Пловдив обявява конкурси за академични длъжности за :

Доценти по:
7. Здравеопазване и спорт за:
7.1. Медицина:
Педиатрия към катедра „Педиатрия и медицинска генетика“ – един;
7.2. Дентална медицина:
Хирургична стоматология към катедра „Орална хирургия“ – един;
Терапевтична стоматология към катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ – един;
Протетична дентална медицина за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Протетична дентална медицина“ – един;

Професори по:
4. Природни науки, математика и информатика за :
4.3. Биологически науки:
Биофизика към катедра „Медицинска физика и биофизика“ – един;

7. Здравеопазване и спорт за:
7.1. Медицина:
Физиология към катедра „Физиология“ – двама;
7.2. Дентална медицина:
Детска дентална медицина към катедра „Детска дентална медицина“ – един;

всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Справки и документи в Ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив
тел. (032)602 224 ; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com

Обява – ДВ 13 от 09.02.2018 г.