Конкурси за академични длъжности -ДВ 87 от 31.10.2017г.