На вниманието на специалистите положили успешно изпит през декемврийската сесия на 2017г

На 16 април от 13,30 ч. в Аудиторен комплекс ще се проведе тържествено връчване на
свидетелствата за придобита специалност на специалистите, положили успешно изпит
през декемврийска сесия 2017 г.
Желаещите, които ще присъстват на тържеството, молим да се явят в 12.30 ч. в университетски информационен център
на бул. Васил Априлов, 15 а, /новата сграда/, на 2-етаж – отдел „Следдипломно обучение“ за получаване на тоги.

От отдел СДО