На вниманието на специализантите, явяващи се на държавен изпит – декемврийска сесия 2017 г.

В изпълнение на заповед №Р-1823/03.09.2015 на Ректора на Медицински университет – Пловдив,
кандидат-дипломантите за държавен изпит – декемврийска сесия – 2017 г., при получаване на свидетелствата за специалност, да представят служебна бележка от Библиотечно-информационния център за липса на задължения към него.

От отдел СДО