На вниманието на специализантите придобили специалност през майска сесия

Свидетелствата за придобита специалност през майска сесия на 2017 г. могат да бъдат получени
във времето от 10.00 ч. до 15.00 ч. в отдел „СДО” на ректората на Медицински университет,
срещу бележка от платена такса – 36.00 лв.

От отдел „СДО”